Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Zápis dětí

Co nabízíme

  • 2 věkově smíšené třídy, třída předškolních dětí a třída pro děti mladší 3 let.
  • Příjemné prostředí, vlídné klima ve třídě.
  • Práce na PC a interaktivních tabulích.
  • Individuální práce s dětmi, příprava předškoláků na vstup do ZŠ.
  • Akce MŠ - divadla, výlety, pracovní dílny s rodiči, oslava Dne dětí, noční párty, rozloučení s předškoláky, účast v projektech a soutěžích, návštěvy dopravního hřiště, zooterapie, exkurze a další.
  • Kvalifikovaný pedagogický personál.

Zápis dětí na školní rok 2020/2021

Zápis dětí na školní rok 2020/21
Enrollment to kindergarten | ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ САД | Đăng ký vào trường mẫu giáo

Přihlášku si můžete v naší MŠ vyzvednout v těchto termínech: 23.4. 2020 od 9,00 do 11,30 hodin nebo 29. 4. 2020 od 13,00 do 15,00 hodin.

Zápis do mateřské školy proběhne dne 13. 5. 2020 v době od 8,00 – 12,00 hodin a od 13,00 – 16,00 hodin a dne 14.5. 2020 v době od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 15,00 hodin.

K zápisu potřebujete

Pokud máte vše připraveno, stačí si domluvit termín zápisu s ředitelkou školy a dostavit se do mateřské školy (kancelář ředitelky MŠ).

Děti přijímáme i v průběhu roku.