Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Aktuální informace

Mateřská škola Písnička je  v běžném provozu

Provozní podmínky v období do konce školního roku (tj. od 18. 5. do 24. 7. 2020)

-do areálu mateřské školy vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem (rouškou)

-dospělý doprovod musí mít roušku i v budově MŠ

-děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ během dne nemusí nosit roušky (ani při pobytu na zahradě)

-personál bude vpouštět rodiče s dětmi postupně tak, aby nedocházelo ke shromažďování v šátnách

-každý den bude při vstupu do MŠ dítěti měřena teplota

-BUDE PŘIJATO POUZE  DÍTĚ ZDRAVÉ BEZ ZJEVNÝCH ZNÁMEK JAKÉKOLIV NEMOCI (bez zvýšené teploty, kašle a rýmy)

-žádáme rodiče, aby svému dítěti dali do skříňky v obalu i 1kus náhradní podepsané roušky

-zřizovatel zajistil dostatečné množství desinfekčních a čistících prostředků

-po celou dobu provozu MŠ budou prováděna zvýšená hygienická opatření

-dítě může být přijato do MŠ pouze v případě, že zákonný zástupce dítěte vyplní a podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o zdravotním stavu dítěte (formulář obdržíte u vstupu do MŠ nebo ke stažení na webových stránkách školy)

příloha čestné prohlášení

V době letních prázdnin bude MŠ  uzavřena od 3. srpna do 31. srpna 2020

Jídelníček

jídelníček 1.6. - 5.6.2020

Informace školy

U převážné většiny dětí je stravné a školné na květen v dostatečné výši, tudíš není nutné momentálně nic hradit. U dětí, kde není žádná záloha budeme kontaktovat osobně.

Stravné a školné na červen a prázdniny bude v termínu 8. června, a to pouze převodním příkazem do banky. Platby v hotovosti ve výjimečných případech po telefonické domluvě s vedoucí stravovny p.Lisákovou.  

Zápis dětí

Zápis dětí na školní rok 2020/2021

Inspirace a nápady pro práci s dětmi v době uzavření  mateřské školy:

pracovní list č.1

pracovní list č.2

básnička pro děti

www.sikovny-cvrcek.cz

www.napadyproanicku.cz

www.predskolaci.cz

www.educeskatelevize.cz

Budete-li mít nějaké dotazy, či zájem o širší nabídku činnosti, obraťte se na náš email.

 

Vzdělávací program

Ať je jaro nebo zima, s naší školkou rok je prima

O naší školce

Logo školkyMateřská škola Písnička byla zprovozněna v květnu 1984 jako společné zařízení mateřské školy a jeslí, které byly v roce 1991 zrušeny. V současné době je naše mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 110 dětí. Budova mateřské školy je situovaná v klidné části Neštěmic, mimo hlavní komunikace. Škola je obklopena rozsáhlou zahradou plnou vzrostlých jehličnanů. Je vybavena horolezeckou stěnou, kolotočem, klouzačkou, houpačkami a průlezkami. Děti ji celoročně využívají ke svým hrám. Mateřská škola Písnička sídlí v budově panelového typu. Je rozdělena do tří pavilonů. Na jednotlivých pavilonech jsou umístěny vždy dvě třídy v přízemí a poschodí. Uprostřed pavilonů se nachází hospodářská část mateřské školy. Mateřská škola má dostatečné prostory a její uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Zápis dětí do školky

Naše třídy

Děti jsou umístěny ve 4 třídách. V pavilonu A v přízemí se nachází třída „Školáčci“ určená předškolním dětem, v pavilonu B třída „Broučci“ určená dětem mladším 3 let. V 1. poschodí jsou umístěny smíšené třídy. V pavilonu A třída „Pastelka“, v pavilonu B třída „Gumídci“. Ve smíšených třídách se setkávají děti všech věkových skupin. Nespornou výhodou smíšených tříd je rozvoj sociálních vztahů dětí, a upevňování harmonického soužití. S dětmi se pracuje skupinově i individuálně.

Cílem a snahou zaměstnanců naší mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo šťastně a spokojeně a odcházelo jako samostatné, sebejisté a zdravě sebevědomé dítě.

Školáčci

V této třídě jsou umístěni pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Školáčci

Pastelka

Do této třídy jsou zařazovány děti věkových kategorií 3-4 roky a 4-5 let.

Pastelka

Broučci

Příprava na vstup do předškolního vzdělávání pro děti mladší 3 let.

Broučci

Gumídci

Do třídy Gumídků jsou zařazovány děti ve věku 3-5 let.

Gumídci

Kvalifikovaní pedagogové

V naší mateřské škole pracuje devět kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců.

Kalina

Ředitelka MŠ

Dana

Učitelka

Iva

Učitelka

Alena

Učitelka

Dominika

Učitelka

Ilona

Učitelka

Nela

Učitelka

Soňa

Učitelka

Jarmila

Učitelka