Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Aktuální informace

Výpis z usnesení Rady města Ústí n. L.

Na základě usnesení krizového štábu Magistrátu města Ústí nad Labem budou od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy v Ústí nad Labem s výjimkou Mateřské školy Větrná (Severní Terasa), která bude otevřena výlučně pro děti zaměstnanců Krajské zdravotní a.s. a Zdravotní záchranné služby ÚK p.o.

Rodiče, kteří potřebují vystavit pro zaměstnavatele žádost o ošetřovné (OČR) se dostaví do kanceláře ředitelky od pondělí do pátku v době od 9,00 do 12,00 hodin. Zde jim bude potvrzení vydáno.

Výpis z usnesení MR k uzavření MŠ

Informace školy

Stravné a školné na měsíc duben 2020 není potřeba v součastné době hradit. Sledujte stránky školky a budeme vám podávat aktuální informace.

Zápis dětí

Zápis dětí na školní rok 2020/2021

Jídelníček

Jídelníček na týden od 9.3.2020

 

 

Vzdělávací program

Ať je jaro nebo zima, s naší školkou rok je prima

O naší školce

Logo školkyMateřská škola Písnička byla zprovozněna v květnu 1984 jako společné zařízení mateřské školy a jeslí, které byly v roce 1991 zrušeny. V současné době je naše mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 110 dětí. Budova mateřské školy je situovaná v klidné části Neštěmic, mimo hlavní komunikace. Škola je obklopena rozsáhlou zahradou plnou vzrostlých jehličnanů. Je vybavena horolezeckou stěnou, kolotočem, klouzačkou, houpačkami a průlezkami. Děti ji celoročně využívají ke svým hrám. Mateřská škola Písnička sídlí v budově panelového typu. Je rozdělena do tří pavilonů. Na jednotlivých pavilonech jsou umístěny vždy dvě třídy v přízemí a poschodí. Uprostřed pavilonů se nachází hospodářská část mateřské školy. Mateřská škola má dostatečné prostory a její uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Zápis dětí do školky

Naše třídy

Děti jsou umístěny ve 4 třídách. V pavilonu A v přízemí se nachází třída „Školáčci“ určená předškolním dětem, v pavilonu B třída „Broučci“ určená dětem mladším 3 let. V 1. poschodí jsou umístěny smíšené třídy. V pavilonu A třída „Pastelka“, v pavilonu B třída „Gumídci“. Ve smíšených třídách se setkávají děti všech věkových skupin. Nespornou výhodou smíšených tříd je rozvoj sociálních vztahů dětí, a upevňování harmonického soužití. S dětmi se pracuje skupinově i individuálně.

Cílem a snahou zaměstnanců naší mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo šťastně a spokojeně a odcházelo jako samostatné, sebejisté a zdravě sebevědomé dítě.

Školáčci

V této třídě jsou umístěni pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Školáčci

Pastelka

Do této třídy jsou zařazovány děti věkových kategorií 3-4 roky a 4-5 let.

Pastelka

Broučci

Příprava na vstup do předškolního vzdělávání pro děti mladší 3 let.

Broučci

Gumídci

Do třídy Gumídků jsou zařazovány děti ve věku 3-5 let.

Gumídci

Kvalifikovaní pedagogové

V naší mateřské škole pracuje devět kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců.

Kalina

Ředitelka MŠ

Dana

Učitelka

Iva

Učitelka

Alena

Učitelka

Dominika

Učitelka

Ilona

Učitelka

Nela

Učitelka

Soňa

Učitelka

Jarmila

Učitelka